تخفیفات ویژه

  اخبار   بازدید: 1014

تخفیف ویژه برای عروس خانم هایی که تا پایان مرداد ماه رزرواسیون خود را انجام دهند

 

برای تمام عروس خانم هایی که تا پایان مرداد ماه رزرواسیون خود را انجام دهند سالن مینیاتور 20% تخفیف ویژه لحاظ خواهد کرد 

چاپ