تخفیفات ویژه

تخفیف ویژه برای عروس خانم هایی که تا پایان مرداد ماه رزرواسیون خود را انجام دهند

 

برای تمام عروس خانم هایی که تا پایان مرداد ماه رزرواسیون خود را انجام دهند سالن مینیاتور 20% تخفیف ویژه لحاظ خواهد کرد 


چاپ